Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämmaAktieägarna i GreenMerc AB (559323-5418) kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 kl 16.00, i bolagets lokaler på Storgatan 7 i Stockholm. Ärenden: Val av ordförande och protokollförare vid stämman    Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två protokolljusterare  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad   Godkännande av dagordning […]

GreenMerc AB (publ): Bokslutskommuniké 2023

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 5 februari 2024 GreenMerc AB (publ) redovisar fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022. Under året nådde bolaget en milstolpe genom att uppnå lönsamhet mycket tidigare än planerat, en prestation som understryker företagets effektiva förvaltning av resurser och det hårda arbete som lagts ned av teamet. Trots betydande investeringar under året, har […]

GreenMercs dotterbolag Trijo lanserar Ethereum Staking

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 25 januari 2024 Trijo, en innovatör inom den svenska kryptomarknaden och dotterbolag till GreenMerc AB (publ), är glada att kunna meddela lanseringen av Ethereum staking, en helt ny tjänst som erbjuder en avkastning på runt 3 procent per år. Denna lansering markerar en viktig milstolpe för Trijo och förstärker vår position som en […]

Trijo Pro Beta lanseras: Helt ny handelsupplevelse för Trijos kunder!

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 18 december 2023 GreenMerc AB (publ), moderbolag till den svenska kryptobörsen Trijo, är stolta över att meddela lanseringen av betaversionen av Trijo Pro – en banbrytande ny plattform för handel med kryptovalutor i Sverige. Denna nya tjänst är ett bevis på GreenMercs engagemang för teknologisk innovation och användarcentrerad design, och erbjuder en oöverträffad […]

GreenMerc lanserar annonskampanj på Dagens Industri

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 30 oktober 2023 GreenMerc AB (publ), moderbolag till den svenska kryptobörsen Trijo, är glada att meddela lanseringen av en ny annonskampanj på Dagens Industri. Kampanjen syftar till att genom en serie artiklar belysa de många fördelarna med att investera i bitcoin. Artiklarna kommer att utforska olika aspekter av bitcoin som en investering och […]

Aktieägarbrev Q3 2023

Bästa aktieägare Hoppas ni haft en givande och produktiv sommar. När höstens blad nu börjar falla och vi står vid tröskeln till sista kvartalet av 2023, vill jag än en gång dela med mig av de senaste framstegen inom GreenMerc-koncernen under det tredje kvartalet. Ni kommer säkert ihåg den positiva trenden vi upplevde under det […]

GreenMerc stänger övertecknad finansieringsrunda och fortsätter växa

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 2 augusti 2023 Från Arvid Börje Ramberg, VD för GreenMerc AB: Under det andra kvartalet har vi vidtagit viktiga steg i vår fortsatta expansion, inklusive en framgångsrik crowdfundingrunda som resulterade i nytt kapital och över 200 nya aktieägare. Vårt dotterbolag Trijo, Sveriges enda kryptobörs, har stärkt sin position genom framgångsrik lansering av en […]

Crowdfundingrunda tillsammans med Accumeo avslutad – förlänger för strategiska investerare

GreenMerc har avslutat sin crowdfundingkampanj med överväldigande stöd från investerarna, då emissionen hittills övertecknats med 40%. För att möta kraven från nya strategiska investerare har GreenMerc beslutat att öka emissionsstorleken. Vi har också förlängt teckningstiden med två veckor för att ge aktieägare mer tid att utvärdera möjligheterna. Sista dagen för att teckna aktier via Accumeo […]

GreenMerc utvecklar ny tjänst

GreenMerc AB (publ) är stolta att meddela mottagandet av ett Letter of Intent (LOI) för att utveckla en banbrytande finansiell tjänst. Avtalet innebär att GreenMerc AB kommer att tillhandahålla en tjänst som betydligt förstärker kundens finansiella förvaltningstjänster. Tjänsten planeras att integrera cirka 3500 banker i Europa, vilket möjliggör skapandet av skräddarsydda rådgivningstjänster genom att använda […]

Trijo lanserar mobilapp utvecklad av GreenMerc

Trijo, en svensk kryptobörs, är glada att meddela lanseringen av deras första mobilapplikation, nu tillgänglig för nedladdning på Google Play Store. En version till iOS, iPhones operativsystem, inväntar godkännande av Apples app store och väntas kunna lanseras inom kort.   Första versionen Mobilappen är en förlängning av Trijos plattform och ger kunderna enkel och säker […]