GreenMerc AB (publ): Bokslutskommuniké 2023

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 5 februari 2024

GreenMerc AB (publ) redovisar fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022. Under året nådde bolaget en milstolpe genom att uppnå lönsamhet mycket tidigare än planerat, en prestation som understryker företagets effektiva förvaltning av resurser och det hårda arbete som lagts ned av teamet. Trots betydande investeringar under året, har företaget uppnått ett positivt kassaflöde i fjärde kvartalet, vilket speglar dess robusta ekonomiska hälsa.

Under 2023 slog GreenMerc omsättningsrekord nästan varje månad, ett tydligt bevis på både växande närvaro och ökad konkurrenskraft på marknaden. En speciell milstolpe uppnåddes genom att uppnå lönsamhet mitt under året, mycket tidigare än planerat. Denna prestation är ett kvitto på teamets hårda arbete och GreenMercs förmåga att effektivt förvalta sina resurser. 

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 77,28 MSEK (1,38 MSEK)
  • Bruttovinsten uppgick till 4,05 MSEK (1,38 MSEK)
  • EBITDA uppgick till 1,62 MSEK (-1,14 MSEK)
  • Rörelseresultat uppgick till 1,49 MSEK (-1,39 MSEK)
  • Resultat uppgick till 1,21 MSEK (-1,86 MSEK)

Perioden 1 januari – 31 december 2023

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 195,07 MSEK (5,33 MSEK)
  • Bruttovinsten uppgick till 11,12 MSEK (5,33 MSEK)
  • EBITDA uppgick till 1,84 MSEK (-3,68 MSEK)
  • Rörelseresultat uppgick till 1,18 MSEK (-4,60 MSEK)
  • Resultat uppgick till 1,19 MSEK (-4,67 MSEK)

”Det är med stolthet och glädje som jag presenterar denna rapport från GreenMerc. Året som gått överträffade våra förväntningar och nu blickar vi framåt mot 2024. Både ett ökande intresse från allmänheten och vår innovationstakt talar för att vi når nya höjder detta år!” Säger Arvid Börje Ramberg, vd på GreenMerc.

Om GreenMerc AB: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, strävande efter att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder.

Kontakt

För ytterligare information, och för att få tillgång till rapporten i sin helhet, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Ladda ner

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.