Vi utvecklar framtidens finansiella tjänster

GreenMerc är ett fintech-bolag med en egenutvecklad mjukvaruplattform som stödjer både digitala tillgångar och traditionella finansiella tjänster.

Senaste nytt från GreenMerc

GreenMerc AB meddelar avsikt att noteras på NGM Nordic SME

GreenMerc AB (publ) (”GreenMerc” eller ”Bolaget”), ett fintech-bolag som tillhandahåller en mjukvaruplattform för både digitala tillgångar och traditionella fintech-tjänster, offentliggör i dag sin avsikt att notera sina B-aktier på Nordic Growth Market, Nordic SME (”Noteringen”) samt genomföra en spridningsemission av B-aktier i samband därmed (”Erbjudandet”). Styrelsen och ledningen för GreenMerc anser att Erbjudandet och Noteringen är ett viktigt steg i Bolagets utveckling. En notering på Nordic Growth Market, Nordic SME och en spridningsemission för att bredda Bolagets aktieägarbas kommer att ge GreenMerc ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna samt därigenom understödja Bolagets fortsatta förvärvs- och tillväxtstrategi. Noteringen förväntas även öka kännedomen om GreenMerc samt dess varumärken och dess verksamhet bland potentiella förvärvsobjekt samt bland nuvarande och potentiella framtida samarbetspartners. För att ta vara på dessa möjligheter och möjliggöra en fortsatt hög tillväxttakt gör styrelsen bedömningen att det är rätt tidpunkt att genomföra en kapitalanskaffning i samband med Noteringen av Bolagets B-aktier på Nordic Growth Market.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i GreenMerc AB (559323-5418) kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 kl 16.00, i bolagets lokaler på Storgatan 7 i Stockholm.  

GreenMerc AB (publ): Bokslutskommuniké 2023

GreenMerc AB (publ) redovisar fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022. Under året nådde bolaget en milstolpe genom att uppnå lönsamhet mycket tidigare än planerat, en prestation som understryker företagets effektiva förvaltning av resurser och det hårda arbete som lagts ned av teamet. Trots betydande investeringar under året, har företaget uppnått ett positivt kassaflöde i fjärde kvartalet, vilket speglar dess robusta ekonomiska hälsa.

GreenMercs dotterbolag Trijo lanserar Ethereum Staking

Trijo, en innovatör inom den svenska kryptomarknaden och dotterbolag till GreenMerc AB (publ), är glada att kunna meddela lanseringen av Ethereum staking, en helt ny tjänst som erbjuder en avkastning på runt 3 procent per år. Denna lansering markerar en viktig milstolpe för Trijo och förstärker vår position som en ledande aktör inom kryptovalutahandel i Sverige. Under våren planerar vi att utöka detta erbjudande till att omfatta ytterligare blockkedjor.

Styrelse & Ledning

Kjell Bjurfeldt

Ordförande & CFA

Kjell har en gedigen erfarenhet från finansbranschen som bl a Partner och CFO hos Peak Asset management, CFO och CEO hos Kepler Chevreux Nordic, Partner, CFO och CEO hos ABG Securities, Financial Controller hos HSBC Securities och Ekonomichef för SEB Aktiv Placering.

Kjell är Civilekonom från Stockholms Universitet med inriktning mot redovisning och investering/finansiering; revisionslinjen.

Steffan Sondermark

Ledamot & Medgrundare

Steffan är medgrundare av GreenMerc och en entreprenör som grundat flera företag inklusive ett ledande internationellt webbhotell med kunder i 180 länder. Betalsystem, säkerhet och bedrägeriförebyggande system har varit viktiga fokusområden. Med expertkunskaper inom systemutveckling och arkitektur levererar Steffans team globalt skalbara system.

Stefan har studerat i Business Administration och Computer Science på Erhvervsakademi SydVest.

Ari Liukko

Ledamot & Grundare

Ari är medgrundare av GreenMerc och en IT-entreprenör som började som IT konsult och sedermera varit med och startat flera företag, bl.a. det globala bolaget Corechange som tillverkade portalmjukvara med huvudkontor i Boston USA, teleoperatören Tele5 och digitaliseringsföretaget CloudRepublic som båda noterats på Nordic Growth Market.

Ari är Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Elektroteknisk linje med inriktning datavetenskap och artificiell intelligens.

Gina Pari

Ledamot

Gina har undervisat inom krypto på bl.a. Handels och KTH. Hon grundade Sweblocks under 2018 i syfte att minska ojämställdheten inom blockchain. Hon har även varit Vertical Lead IoT & Emerging Tech på Swedish Blockchain Association under 2019. Gina har varit verksam inom IT och finans sedan 2004 (Citi, Intel, Wind River, Tobii) och har senast jobbat på Safello, som Head of Sales.

Gina har läst Cours de Civilisation Français på La Sorbonne och BA (Hons) Economics vid University of Manchester.

Totte Löfström

Ledamot

Totte Löfström är grundare och var VD för den svenska kryptobörsen Trijo som senare såldes till ett norskt noterat bolag. Totte har stor erfarenhet av finansinspektionens tillsynsprocesser av kryptobolag.

Förutom detta har han också rollen som kryptoexpert i svensk media, och arbetar i dag framför allt inom medtech för husdjur. Totte har en bakgrund som journalist från sin tid som debattchef på Nyheter24.

Totte är utbildad retoriker vid Örebro Universitet.

Arvid Ramberg

VD

Arvid har tidigare arbetat på Avanza, Morgan Stanley, och varit med och grundat Sveriges första virtuella handelsgolv och tradingcommunity, Augere. Gemensam nämnare för alla roller han innehaft är ett starkt fokus på privatinvesterare som handlar aktivt med komplexa produkter.

Arvid har läst finans och marknadsföring vid Stockholms Universitet.

Advisory Board

Magnus Wallén

Magnus är grundare och delägare av Media720 AB som erbjuder konsulttjänster inom management och kompetensförsörjning.

Han har gedigen erfarenhet av media, marknadsföring, kommunikation och kompetensförsörjning. Magnus började sin karriär inom försäljning på IDG och har därefter haft roller som försäljnings-, informations- och marknadschef, VD och konsult på bolag som IDG, Egmont, Dagens Industri och Svenskt Näringsliv. Magnus är Marknadsekonom DIHM.

Alexander Hagen

Alexander är VD och medgrundare av ACE Asset Management. Han är CIO för deras kryptofond ACE Premium Fund Limited. En reglerad kryptoderivatfond, riktad till professionella investerare och institutioner, förvaltad från Oslo. Alexander är en derivatspecialist inom options- och terminshandel, med mer än 25 års erfarenhet. Under perioden har han haft roller som options- och aktiemäklare, market maker, proprietary trader och fondförvaltare i olika bolag, bland annat på Oslo Børs, ABG Sundal Collier, Danske Bank och på Carnegie.

Alexander har gått befälsskolan i norska militären och studerade i 4 år på Handelshögskolan BI Oslo med inriktning på finans.

Erik Berggren

Erik är en framgångsrik entreprenör och företagare som lotsat S-Bolagen till ett företag med omkring 500 miljoner kronor i omsättning och över 25 procent i vinstmarginal.
Erik tillför värdefull erfarenhet från både finansiella bolag och företagsbyggande av mindre bolag som kommer att bidra till GreenMercs fortsatta utveckling.

Erik är Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Elektro teknisk linje.

Dennis Engström

Dennis är VD för Peak Asset Management som erbjuder skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till privatpersoner, företag och institutioner. Dennis har stor erfarenhet av finansiell verksamhet som är reglerad av finansinspektionen.
Dennis har också erfarenhet av krypto då han verkat som VD för XBT Provider som lanserat börshandlade kryptoprodukter.

Dennis har en magister examen inom ekonomi från Stockholms Universitet.