GreenMerc AB (publ) meddelar avsikt att förvärva NorthCrypto Oy

Stockholm 26 juni 2024 | GreenMerc, ett svenskt fintech-bolag, meddelade idag sin avsikt att förvärva NorthCrypto Oy, ett finskt företag specialiserat på kryptovalutatjänster. NorthCrypto har en kundbas på 23 000 kunder och rapporterade intäkter på 195 miljoner SEK under Q1 2024.

GreenMerc och NorthCrypto har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) som beskriver de viktigaste villkoren för det föreslagna förvärvet. Processen för due diligence och slutgiltiga förvärvsvillkor inleds omedelbart.

Förvärvet ligger i linje med GreenMercs strategiska mål att expandera sin teknologiplattform och förbättra sin innovationsförmåga och regelefterlevnad. Sammanslagningen förväntas skapa betydande synergier, förbättra den nya enhetens marknadsposition och ge ökat värde till kunder och aktieägare.

Båda företagen är för närvarande lönsamma och förväntar sig både en ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde som ett resultat av sammanslagningen.

Enligt villkoren i LOI har NorthCrypto gått med på en sex månaders exklusivitetsperiod, under vilken de inte kommer att förhandla med andra parter.

###

Denna information är sådan som GreenMerc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, av nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 26 juni 2024 kl. 14:25 CET

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc strävar efter att koppla samman traditionell finans och decentraliserad finans (defi), med målet att driva tillväxt genom lansering av skalbara webbaserade finanstjänster. Företaget fokuserar på innovativa teknologilösningar erbjuder en bred portfölj av tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. GreenMerc är noterat på NGM Nordic SME med tickern GMERC B. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Trijo är en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige och specialiserade på digitala valutatjänster. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för 26 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking, vilket ger avkastning på digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.