Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (“Pareto”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i GreenMerc AB (publ):s (“GreenMerc” eller “Bolaget”) aktier som handlas på NGM Nordic SME (“NGM”).

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i GreenMerc (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på NGM har Pareto i egenskap av stabiliseringsansvarig möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i GreenMercs B-aktie i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i GreenMercs B-aktie får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på NGM (den 13 juni 2024) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på NGM, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Erbjudandet, det vill säga 11,3 SEK per aktie.

Pareto har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har vidtagits i GreenMercs aktie på NGM enligt nedan. Kontaktperson hos Pareto är Anders Norén, telefon: +46 (0) 70-765 32 57.

Stabiliseringsinformation

Emittent: GreenMerc AB (publ)

Instrument: Aktie

ISIN: SE0022087680

Erbjudandets storlek: 1 725 650 aktier

Övertilldelningsoptionens storlek: 258 800 aktier

Erbjudandepris: 11,30 SEK

Marknad: NGM Nordic SME

Ticker: GMERC B

Stabiliseringsansvarig: Pareto Securities AB

Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
20240617 25 850 9,7 8,38 8,9178 SEK NGM Nordic SME
20240618 5 954 8,7 9,5 9,1807  SEK NGM Nordic SME
20240619 1 000 10 10 10,3805 SEK NGM Nordic SME
20240620 1 546 10,7 10,4 10,7382 SEK NGM Nordic SME

###

Denna information är sådan som GreenMerc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, av nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 20 juni 2024 kl. 19:25 CET

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc strävar efter att koppla samman traditionell finans och decentraliserad finans (defi), med målet att driva tillväxt genom lansering av skalbara webbaserade finanstjänster. Företaget fokuserar på innovativa teknologilösningar erbjuder en bred portfölj av tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. GreenMerc är noterat på NGM Nordic SME med tickern GMERC B. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Trijo är en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige och specialiserade på digitala valutatjänster. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för 26 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking, vilket ger avkastning på digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.