Kommuniké från GreenMercs årsstämma 2024

Vid GreenMerc AB (publ) årsstämma för räkenskapsåret 2023 fattades nedan angivna beslut.

Följande beslut fattades:

  • Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2023
  • Bolagets resultat ska disponeras så som föreslagits i årsredovisningen
  • Att ge ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
  • Att något styrelsearvode ej ska utgå och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning
  • Styrelsen återvaldes och utgörs av Kjell Bjurefeldt, Totte Löfström, Giovana Ordonez Pari, Steffan Soendermark och Ari Liukko
  • Revisor Leif Lüsch omvaldes som revisor
  • Bolagets aktier ska delas upp 10:1. Nuvarande 1 419 215 aktier delas därmed upp till 14 192 150
  • Den nya bolagsordningen antogs. Den nya bolagsordningen finns beskriven i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats
  • Styrelsen bemyndigas att före årsstämman 2025, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission enligt styrelsen förslag som finns beskriven i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för över 16 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking och därmed en avkastning på dina digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.