GreenMercs erbjudande redan övertecknat – sista teckningsdag 5 juni

Den 15 april 2024 meddelade GreenMerc AB (publ) (“GreenMerc” eller ”Bolaget”), ett fintech-bolag som tillhandahåller en mjukvaruplattform för både digitala tillgångar och traditionella fintech-tjänster, avsikten att notera Bolagets aktier på NGM Nordic SME (”Noteringen”) och i samband därmed genomföra ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till professionella investerare i Sverige och utomlands ("Erbjudandet"). Den 17 maj 2024 offentliggjorde GreenMerc memorandumet för Erbjudandet. Intresset för att teckna aktier i samband med Erbjudandet har varit stort och enligt den preliminära sammanställningen är Erbjudandet redan övertecknat.

Möjlighet att teckning av aktier, och därmed möjligheten att erhålla tilldelning, kvarstår fram till ordinarie sista teckningsdag den 5 juni 2024.

Arvid Börje Ramberg, VD för GreenMerc, kommenterar:

”Det är väldigt glädjande att vår notering har väckt ett stort intresse och vi är både stolta och tacksamma för det förtroende marknaden redan nu visar bolaget. Vi välkomnar nya såväl som gamla aktieägare till GreenMerc för att påbörja resan som noterat bolag”

Teckning i Erbjudandet kan genomföras hos:

Avanza (https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1715957870016)

Nordnet (https://www.nordnet.se/se/marknad/aktier/ipo/greenmerc)

Aqurat Fondkommission (https://aqurat.se/greenmerc-ab/#)

Övertilldelningsoption

Mot bakgrund av denna information överväger styrelsen att nyttja möjligheten att emittera ytterligare högst 258 800 aktier genom övertilldelning inom ramen för Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).

Tilldelning och slutligt utfall:

Beslut om tilldelning av tecknade aktier i Erbjudandet och det eventuella utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kommer att ske i enlighet med de principer som angavs i memorandumet som Bolaget offentliggjorde den 17 maj 2024. Sista teckningsdag i Erbjudandet är 5 juni 2024 och det slutliga teckningsutfallet beräknas offentliggöras av Bolaget den 7 juni 2024.

Erbjudandet i sammandrag:

· Pris per nyemitterad B-aktie: 11,3 SEK

· Antal aktier i Erbjudandet: 1 725 650 B-aktier

· Marknadsvärde (pre money): Cirka 160 miljoner SEK

· Erbjudandevolym: Cirka 19,5 miljoner SEK

· Övertilldelningsoption: Högst 258 800 aktier motsvarande cirka 2,9 miljoner SEK

· Teckningsförbindelser: Cirka 54,0% av Erbjudandet motsvarande cirka 10,5 miljoner SEK

· Sista teckningsdag: 5 juni 2024

· Indikativ första dag för handel: 13 juni 2024

Rådgivare

North Point Securities agerar finansiell rådgivare och bookrunner i samband med noteringen och Erbjudandet. Stockholm Corporate Finance agerar bookrunner i samband med Erbjudandet. Nordnet agerar Placing Agent i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut och Force Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. North Point Securities kommer vara Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

###

Denna information är sådan som GreenMerc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, av nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 3 juni 2024 kl. 08:30 CET

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för 24 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking och därmed en avkastning på dina digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.