GREENMERCS DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2024 – KRAFTIG TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

GreenMerc AB (publ) ("GreenMerc" eller “Bolaget”) har publicerat sin delårsrapport för Q1 2024, tillgänglig att läsa på greenmerc.com. Första kvartalet 2024 blev ännu ett rekordkvartal för GreenMerc med stark tillväxt, lönsamhet och positivt kassaflöde. 

Sammanfattning första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2024

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 128,67 MSEK (30,70 MSEK) vilket är en ökning med 319% jämfört med samma period förgående år.
 • Bruttovinsten uppgick till 6,95 MSEK (1,76M SEK) vilket är en ökning med 294% jämfört med samma periodförgående år.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,34 MSEK (-0,57 MSEK)
 • Rörelseresultat uppgick till 3,11 MSEK (-0,75 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,14 MSEK (-0,74 MSEK) där omvärdering av bolagets kryptotillgångarbidrog med 0,86 MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 4,47 MSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 3,51 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,21 kr per aktie

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Ett utvecklingsbolag har startats i Rumänien för att attrahera Europas bästa mjukvaruutvecklare.
 • GreenMercs dotterbolag Trijo lanserade staking på Solanas blockkedja.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • GreenMerc har ansökt om notering av bolagets B-aktier på Nordic Growth Market (NGM), Nordic SME
 • Trijo har lanserat Swapping vilket innebär att kunder numera kan handla en kryptovaluta direkt med en annan kryptovaluta utan att behöva använda euro.

Rapporten tillgänglig i sin helhet på www.greenmerc.com samt som bifogad fil till detta pressmeddelande. 

###

Denna information är sådan som GreenMerc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, av nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 08:30 CET

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för över 16 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking och därmed en avkastning på dina digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.