Första teckningsdag inför GreenMercs IPO på NGM Nordic SME

Idag inleds teckningsperioden inför GreenMerc AB (publ):s (”GreenMerc” eller ”Bolaget”) IPO på NGM Nordic SME. Teckningsperioden pågår mellan 20 maj – 5 juni 2024. Emissionsvolymen uppgår till cirka 19,5 MSEK och GreenMerc har på förhand erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10,5 MSEK eller cirka 54,0% av erbjudandet.

Information om erbjudandet

Informationsmemorandum, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, North Point Securities samt Aqurat Fondkommissions respektive hemsidor (www.greenmerc.com, www.northpointsec.com respektive www.aqurat.se).

Erbjudandet och noteringen i korthet

  • Erbjudandets storlek: Cirka 19,5 MSEK
  • Teckningskurs: 11,3 SEK per aktie
  • Teckningsförbindelser: Cirka 10,5 MSEK (54,0%)
  • Teckningsperiod: 20 maj – 5 juni 2024
  • Indikativ första handelsdag: 13 juni 2024
  • Kortnamn: GMERC
  • Marknadsplats: NGM Nordic SME

Rådgivare

North Point Securities agerar finansiell rådgivare och bookrunner i samband med noteringen och Erbjudandet. Stockholm Corporate Finance agerar bookrunner i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut och Force Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. North Point Securities kommer vara Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för 24 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking och därmed en avkastning på dina digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.