Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (“Pareto”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i GreenMerc AB (publ):s (“GreenMerc” eller “Bolaget”) aktier som handlas på NGM Nordic SME (“NGM”).

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i GreenMerc (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på NGM har Pareto i egenskap av stabiliseringsansvarig möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i GreenMercs B-aktie i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.
Stabiliseringstransaktioner i GreenMercs B-aktie får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på NGM (den 13 juni 2024) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på NGM, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Erbjudandet, det vill säga 11,3 SEK per aktie.
Pareto har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har vidtagits i GreenMercs aktie på NGM enligt nedan. Kontaktperson hos Pareto är Anders Norén, telefon: +46 (0) 70-765 32 57.

Stabiliseringsinformation

Emittent: GreenMerc AB (publ)

Instrument: Aktie

ISIN: SE0022087680

Erbjudandets storlek: 1 725 650 aktier

Övertilldelningsoptionens storlek: 258 800 aktier

Erbjudandepris: 11,30 SEK

Marknad: NGM Nordic SME

Ticker: GMERC B

Stabiliseringsansvarig: Pareto Securities AB

Stabiliseringsåtgärder

Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
20240613 121 307 11,30 9,00 10,1331 SEK NGM Nordic SME
20240614 15 143 10,00 9,10 9,6119 SEK NGM Nordic SME

###

Denna information är sådan som GreenMerc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, av nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl. 18:15 CET

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, [email protected]

Om GreenMerc: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för 24 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking och därmed en avkastning på dina digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.