Idag inleds handel i GreenMercs B-aktier på NGM Nordic SME

Idag, den 13 juni 2024, inleds handeln i GreenMerc AB (publ):s (”GreenMerc” eller ”Bolaget”) B-aktier på NGM Nordic SME. Aktien handlas under kortnamnet ”GMERC B” med ISIN-kod SE0022087680.

Erbjudande av aktier inför notering

Inför noteringen på NGM Nordic SME har Bolaget genomfört en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission om 1 725 650 nyemitterade aktier totalt motsvarande cirka 19,5 miljoner SEK (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades och som ett led i den höga efterfrågan i samband med Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja möjligheten att tilldela ytterligare 258 800 nyemitterade aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen, motsvarande cirka 2,9 miljoner SEK. Efter Erbjudandets genomförande har Bolaget över 1 000 aktieägare.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities AB komma att genomföra stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepapperen till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på NGM Nordic SME, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per den första dagen för handel med Bolagets aktier på NGM Nordic SME och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities AB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än priset per aktie i Erbjudandet, dvs. 11,3 SEK. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Pareto Securities AB måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Pareto Securities AB att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare

North Point Securities agerar finansiell rådgivare och bookrunner i samband med noteringen och Erbjudandet. Stockholm Corporate Finance agerar bookrunner i samband med Erbjudandet. Nordnet agerar Placing Agent i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut och Force Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. North Point Securities kommer vara Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för 24 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking och därmed en avkastning på dina digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.